ภาพบรรยากาศภายในงานพิธีมอบรางวัล สตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี 2560 ของ รศ.ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ประธานบริษัทในเครือ สเปเชียลตี้ กรุ๊ป ที่จัดขึ้นที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการมอบโล่ห์รางวัลเชิดชูเกียรติ

       
      

                  Link For all preview Photo : https://www.facebook.com/snpthai