ภาพบรรยากาศภายในงานพิธีมอบรางวัล ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณท์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ของบริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ที่จัดขึ้นที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยทางบริษัทได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ได้เข้าเยี่ยมชม บูธสินค้าของเรา

       
      

                  Link For all preview Photo : https://www.facebook.com/snpthai

Read More...

     บรรยากาศ ภาพการประชุม และเยี่ยมชมโรงงานของกรมอุตสหากรรม ในการขอเสนอให้ SNP เป็นโรงงานดีเด่น
      

                  Link For all preview Photo : https://www.facebook.com/snpthai

Read More...

 Dear Value Customer,

I would like to thank you for your visit Specialty Natural Products Co., Ltd. (#C5-6) booth at Cosme Tech Tokyo During January 20-22, 2016 and interest in SNP botanical extracts.

 

Link For all preview Photo : https://www.facebook.com/snpthai

Read More...

Specialty Natural Products Co., Ltd. is Thailand’s leading manufacturer of Thai standardized botanical extracts for dietary supplement, functional food, pharmaceutical and cosmetic applications. 

We are pleased to offer you a high quality standardized extract including NanoSyner, Straw mushroom extract, Black glutinous rice extract, Terminalia extract, Paper mulberry extract,Slimming complex extract, Orchid extract, Black ginger extract and Perilla extract.

Each of our unique extract is precisely produced and concentrated to meet the highest standard.

          I hereby attach the link of our company profile and product list for your reference below;

          - Company Profile
          - Product List

FIA2015_1  FIA2015_2

Read More...

Thanks for visit us at booth ‪#‎Q28 SNP, see you to next exhibition at Fi-Asia 2015 & in-cosmetics 2016 in Bangkok, Thailand.

Specialty Natural Products Co., Ltd. is Thailand’s leading manufacturer of Thai standardized botanical extracts for dietary supplement, functional food, pharmaceutical and cosmetic applications.

ICM2015_1  ICM2015_2

Link For all preview Photo: www.facebook.com/snpthai

Read More...